pomoč i pitanja
0800 PAKO (7256)

povjerljivost podataka

Povjerljivost podataka
Pako Zagreb d.o.o. obavezuje se pružati zaštitu osobnim podacima posjetitelja naše web stranice, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira posjetitelje o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje posjetiteljima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Pako Zagreb d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Osobni podaci kupaca pohranjeni u informacijskom sustavu tvrtke Pako Zagreb d.o.o. čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima tvrtke Pako Zagreb d.o.o. kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima.
Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija, te obavješćivanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne.

Slanjem kontakt obrasca potvrđujete točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dajete izričitu suglasnost da Pako Zagreb d.o.o. može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu za potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavješćivanja o novim proizvodima i uslugama.

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka – Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Pako Zagreb d.o.o. je u skladu s GDPR uredbom definirao Pravilnik zaštite pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka te pripremio ostalu dokumentaciju i procedure vezano za ispunjavanje GDPR uredbe (npr. aktivnosti i evidencije izvršitelja obrade, procjena učinka na obradu podataka, obrasci za ostvarivanje prava ispitanika, obrazac za obavijest klijenta ako je došlo do curenja podataka, obrazac za izvješćivanje nadzornog tijela o povredi osobnih podataka, kontrole i mjere zaštite osobnih podataka, izjava o marketinškoj obradi osobnih podataka, procedure vezane za edukaciju i izvješćivanje te izjave djelatnika o povjerljivosti u radu s podacima) te je sve bitne elemente uključio u Uvjete korištenja koji se smatraju ugovorom između korisnika i tvrtke Pako Zagreb d.o.o. sklopljenim u elektroničkom obliku kroz prihvaćanje Uvjeta korištenja tijekom procesa registracije.
Copyright 2021, PAKO d.o.o. | Cookies